Ügyvédi munkadíj

Az itt felsorolt munkadíjak a leggyakrabban előforduló megbízások alapján kerültek általánosságban meghatározásra. A konkrét ügy, iratanyag és a megbízás jellegének teljes megismerése után áll ugyanakkor módomban pontos munkadíjat kalkulálni, így a feltüntetett árak ennek megfelelően változhatnak! Amennyiben Ön a listában nem találja az ügyére irányadó munkadíjat, az azért fordulhat elő, mert a listában fel nem sorolt ügyekben az ügy körülményeinek megismerése után áll módomban egyedi árajánlatot adni. Ilyen esetben kérem vegye fel velem a kapcsolatot akár telefonon, akár üzenet küldésével az “Elérhetőség” menüpont alatt.

Az elszámolás módja (óradíj vagy fix díj) az ügyfél igényeihez igazodóan kerülhet meghatározásra.

Az ügyvédi munkadíj nem tartalmazza a költségeket (pl. eljárási díjak, illetékek, vidékre utazás költsége). A teljes, költségeket is tartalmazó fizetendő összegről az ügy teljes ismeretét követően tudom Önt tájékoztatni.

A honlapon bárhol feltüntetett ügyvédi munkadíjak nem minősülnek ajánlattételnek, azok mindössze tájékoztató jellegűek.

A felsorolt munkadíjakat ÁFA nem terheli.

Tájékoztatom, hogy az ügyvédi megbízási szerződésben a szerződés megkötésekor közzétett díjtájékoztatástól az ügyfél hátrányára eltérni nem lehet.

Személyes konzultáció munkadíja, illetve eltérő megegyezés hiányában az általános óradíj

15.000,-Ft/óra, de minimum 15.000,-Ft. Az első óra után megkezdett 20 percenként 5.000,- Ft alapul vételével. A személyes konzultáció munkadíja helyben, készpénzben fizetendő.

Amennyiben a konzultációt követően megbízási szerződés megkötésére kerül sor, úgy a konzultáció munkadíja a megbízási díjba beszámításra kerül.

Ingatlan adásvétel

Ha nem történik hitel, illetve CSOK felvétel – a munkadíj az ingatlan forgalmi értékének a 0,7%-a, de minimum 100.000,-Ft. Ha hitelfelvétellel történik a vételár kifizetése, akkor a munkadíj az ingatlan forgalmi értékének 0,9 %-a de minimum 140.000,-Ft. A különösen jelentős értékű ingatlan esetében ez a 0,7 %, illetve 0,9 %-os érték csökkenhet.

Ebben az összegben nincsen benne a tulajdonjog átvezetésének eljárási díja, illetve az egyéb szükséges költségek (pl. tulajdoni lap lekérésének díja)

Ingatlan bérleti szerződés
70.000,-Ft-tól

Végrendelet
50.000,-Ft-tól

Gazdasági társaságok és civil szervezetek
Egyszerűsített bejegyzés – valamint változásbejegyzési eljárás esetében a változtatások volumenéhez igazodóan – (Kft., Bt., egyesület, alapítvány) 70.000,- Ft-tól

Nem egyszerűsített bejegyzés – valamint változásbejegyzési eljárás – (Kft., Bt., egyesület, alapítvány) 90.000,-Ft-tól

Felek közötti egyeztető tárgyalásokon való részvétel 20.000,-Ft/óra, de minimum 20.000,-Ft.

Peres vagy nemperes eljárások
Tárgyaláson történő képviselet ellátása 20.000,-Ft/óra, de minimum 20.000,-Ft.

Beadványok szerkesztése és benyújtása 20.000,-Ft-tól

Állandó képviselet ellátása esetén kedvezményes óradíjak kerülnek megállapításra oly módon, hogy az egy hónapban elvégzett első 10 óra – ennek tartama az ügyfél igényeihez mérten változhat – ügyvédi munka díja 12.000,-Ft/óra, minden további munkaóra 14.000,-Ft összegben kerül megállapításra.