Szakterületek

Ingatlanjog

Különösen, de nem kizárólagosan:

 adásvételi szerződés,
 ajándékozási szerződés
 ingatlan bérleti szerződés

 földhivatali eljárásban képviselet

 társasházakkal kapcsolatos ügyek

 

Társasági jog

 cégalapítás
 változásbejegyzési eljárásban képviselet
 végelszámolás

 

Civil szervezetek (egyesület, alapítvány)
 alapítás
 változásbejegyzési eljárásában képviselet
 megszüntetés

 

Követelésérvényesítés, követelésbehajtás
Fizetési felszólítás kiküldésétől kezdve – az önkéntes teljesítési szándék hiányában – fizetési meghagyásos eljárásban, illetve peres eljárásban képviselet. Amennyiben a követelés peres, illetve nemperes eljáráson kívüli érvényesítésétől eredmény várható, úgy egyeztetés ennek módjáról, okiratszerkesztés. 

 

Szerződések készítése, véleményezése

Különösen, de nem kizárólagosan vállalkozási és megbízási szerződések, valamint kölcsönszerződések, bérleti szerződések, tartási és életjáradéki szerződések.

 

Az Ön érdekében tisztelettel kérem, hogy ne bízzon az „internetről letöltött”, az „ismerősnek is jó volt, tőle kaptam” típusú szerződésekben! Rengeteg gondot, pénzt és adott esetben pereskedést megspórolhat, ha már a szerződés megkötése előtt hozzám fordul és egyrészt gondosan átbeszélünk minden előzményt, szerződéses körülményt, elérni kívánt célt. Ennek megfelelően, az Ön igényeihez igazítva és a jogszabályoknak megfelelve készülhet el a szerződés.

 

Családi jog
 házassági szerződés, házassági vagyonközösséget megosztó szerződés
 élettársi vagyonközösséget megosztó szerződés
 válóper megindítása előtti egyeztetés az egyezségkötés érdekében, továbbá a közös megegyezés elkészítése

 közös megegyezéses bontóperben jogi képviselet ellátása (Tényállásos, azaz megegyezés nélküli bontóperben képviseletet nem látok el.)

 

Családjogi ügyekben – értve ezalatt a bontópert megelőző folyamatokat, gyermekelhelyezési, szülői felügyeleti és vagyonjogi kérdéseket – elsődleges célom az egyezségkötés és az esetleges vitás kérdések békés úton történő rendezése. Hitvallásom, hogy ha két ember között az érzelmi kötelék olyan erős, hogy egymás életét egyszer összekötötték, akkor maradjon meg az egymás iránti tisztelet és emberi méltóság az egymástól való elválásnál is. Különösen fontos ez, ha kiskorú gyermek elhelyezéséről és a vele való kapcsolattartásról van szó. A gyermekek érdekei mindent és mindenkit előznek! 

 

Öröklési jog
 végrendelet készítése

 hagyatéki eljárásban képviselet

 

Peres képviselet polgári jogi ügyekben

 

Munkajog
Különösen, de nem kizárólagosan:
 Munkaszerződés készítése, véleményezése
 Munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos viták rendezése