Szakmai hitvallás

Az ügyvédi hivatás csodálatos, de minden szépségével együtt hatalmas felelősséget ró gyakorlójára. Az ügyfél felkeres egy ügyvédet, ismeretlenül is „kiteríti minden lapját” előtte, belé helyezi bizalmát. Ez a bizalom egy összetartó kapocs, az alappillér ügyfél és ügyvéd között, melyre az együttműködés alapszik. Igen, ez egy együttműködés, egy kölcsönös viszony. 

Munkám során az ügyvédi hivatásrendi szabályok rendelkezéseit betartva úgy járok el, hogy ügyfeleim bizalmára méltóvá válhassak, és azt meg is tartsam, érdekeiket maximálisan képviseljem és jogaikat érvényesítsem. Elvárom ugyanakkor én is ügyfeleimtől az őszinte, egyenes és korrekt magatartást. 

 

Szakmai hitvallásom többek között, hogy egy vitás kérdést, egy fennálló követelést békés úton rendezni, és megállapodást kötni minden félnek előnyösebb. Időt, idegeskedést, pszichés és lelki terhet, valamint pénzt spórolnak a felek, ha egymással megegyezésre tudnak jutni. Munkám során elsődleges célom az, hogy a feleket egy mindenki számára elfogadható megállapodás megkötésére sarkalljam. Amennyiben ugyanakkor a felek között bármely okból nem jöhet létre megállapodás, úgy tárgyilagos határozottsággal, magabiztos fellépéssel képviselem ügyfeleim érdekeit az ellenérdekű féllel szemben és minden tőlem telhetőt megteszek jogos igényének érvényesítése érdekében.

 

Tapasztalatom az, hogy az ügyfelek jelentős része akkor fordul ügyvédhez, amikor már
„gond van”. A problémák általában így kezdődnek:

„Jó lesz az az internetről letöltött bérleti vagy kölcsönszerződés…”,

 

„XY ismerősömnek is jó volt, nekem is jó lesz…”,

 

„a másik fél ügyvédje már megnézte…”

 

„nem írtunk semmit, mert nagyon kedves volt XY, azt mondta minden rendben lesz így…”

 

Ezek csak kiragadott példák, ragozhatóak. Amennyiben az ügyfelek időben, tehát még az ügylet teljesítése előtt vagy adott esetben a vita elharapódzása előtt ügyvédhez fordulnának, nagyon sok pénzt és vesződséget tudnának megspórolni. Ezért kérem, amennyiben Ön pusztán sejti, hogy jogi segítségre, ügyvéd közreműködésére van szüksége, ne habozzon felkeresni. Higgye el, hogy a megérzése helyes! Akár személyes, akár egy online konzultáció alkalmával, otthona kényelméből is felteheti kérdéseit és érdemi felvilágosítást kaphat.

A jog és az ügyvéd nem a “szükséges rossz”, hanem a kulcs és a segítség, a probléma megoldására!

 

A fentieket előrebocsátva, az alábbiakban vázlatosan tájékoztatom Önt az általam hivatkozott hivatásrendi szabályokról, első sorban az ügyvédi törvényről (azaz az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényről) és az etikai szabályzatról (azaz a Magyar Ügyvédi Kamarának az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) számú szabályzatáról), illetve azok leglényegesebb pontjairól.


 Ügyvédet mindenki szabadon választhat.
 Az ügyvéd a hivatásának gyakorlásával – törvényes eszközökkel és módon – elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését.
 Az ügyvéd tevékenysége gyakorlása során szabad és független. Nem vállalhat olyan kötelezettséget, amely ügyvédi függetlenségét veszélyezteti.
 Az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok betartásával kell gyakorolnia.
 Az ügyvéd tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani.
 Az ügyvéd közreműködik abban, hogy az ellenérdekű felek a jogvitáikat megegyezéssel intézzék el.
 Az ügyvéd nem működhet közre, ha a közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul.
 Az ügyvédi munka egyik legfontosabb pillére az ügyfelekhez fűződő bizalmi viszony kialakítása, fenntartása. Ennek érdekében felelősséggel tartozom az ügyfeleim személyes adatainak védelméért, azokat csak és kizárólag célhoz kötötten rögzítem és tárolom.

 Tevékenységem során ügyfeleimmel kapcsolatosan tudomásomra jutott információk az ügyvédi titok körébe tartoznak, melyet köteles vagyok megőrizni.